fbpx
Przejdź do treści
"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców, ul. Nowa 1, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 30 21

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna – nawiązanie stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 1.  Administratorem Pana/i danych osobowych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą ul. Nowa 1, 47-400 Racibórz
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi prosimy o kontakt: kadry.spolem.raciborz@vp.pl,
 3. Dane będą przetwarzane w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy Art. 22¹ § 1 i 2 K.p.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach szczególnych.
 5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Dane będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów
 7. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zatrudnienia
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Klauzula informacyjna – kandydat do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą ul. Nowa 1, 47-400 Racibórz
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi prosimy o kontakt: kadry.spolem.raciborz@vp.pl,
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie Art. 22¹ § 1 K.p.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych obligatoryjnych może uniemożliwić bądź utrudnić udział w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.
 5. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 6. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres dwunastu miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.
 8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna – monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Raciborzu, ul. Nowa 1, zwana dalej „Społem”.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi prosimy o kontakt: kadry.spolem.raciborz@vp.pl,
 3. Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zabezpieczenia mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie „Społem” w Raciborzu
 4. Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane przez 30 dni od dnia nagrania.
 5. Posiada Pana/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie „Społem” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3.

Klauzula informacyjna dla umów zleceń i umów o dzieło

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą ul. Nowa 1, 47-400 Racibórz
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi prosimy o kontakt: kadry.spolem.raciborz@vp.pl,
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
 4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
 5. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń miedzy stronami jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dla interesantów/kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Raciborzu, ul. Nowa 1, zwana dalej „Społem”.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi prosimy o kontakt: kadry.spolem.raciborz@vp.pl,
 3. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
 5. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń miedzy stronami jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dla członków Spółdzielni

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Raciborzu, ul. Nowa 1.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi prosimy o kontakt: kadry.spolem.raciborz@vp.pl,
 3. Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych działań Spółdzielni
 4. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
 6. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń miedzy stronami jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SPOŁEM PSS
Nowa 1, 47-400 Racibórz

wyślij e-mail
spolem.raciborz@vp.pl

SEKRETARIAT
Tel. 32 415 30 21

© 2020 „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Raciborzu | RODO